از دیرباز کمک به مستمندان و شرکت در امور خیر یکی از خصایص نیکو در بین مردم بوده است.

مجموعه پاشازر نیز با عنایت پرودگار سالهاست که در این امور خداپسندانه و نیک شرکت میکند و بخشی از درآمد مجموعه هزینه امور خیریه در بنگاه های مذکور می شود.


این موسسه انجام فعالیت های خیرخواهانه ای همچون پذیرش نیازمندان، خدمات مسکن، ایجاد فرصت های شغلی، خدمات پزشکی، خدمات رفاهی، خدمات فرهنگی، پرداخت مستمری، حمایت از زندانیان را بر عهده گرفته است.

شماره تماس: ۵۵۹۶۱۰۶۰-۰۲۱

این موسسه علاوه بر توزیع نان رایگان، برای تامین مایحتاج خانواده های بی‌بضاعت نیز فعالیت می‌کند. این خیریه در جهت کمک به تهیدستان و نیازمندان با کمک های مردمی و افراد علاقمند تاسیس گردیده است.

شماره تماس: ۶۶۰۶۷۷۴۱-۰۲۱

این موسسه مؤسسه متشکل از مردمی خیرخواه و دغدغه‌مند است که در راستای کمک به محرومان مناطق دورافتاده‌ی مرزی گرد هم آمده اند. هدف این موسسه برچیدن فقر فرهنگی و اقتصادی هم وطنان می باشد.

شماره تماس: ۲۶۷۰۹۵۵۸-۰۲۱

این موسسه با مساعدت جمعی از خیرینخیرخواهان به منظور حمایت از زندگی و معیشت و سلامت افراد نیازمند و تسکین آلام دردمندان و مساعدت های مالی و فرهنگی به افراد مستمند تاسیس شد.

شماره تماس: ۶۶۴۷۶۰۴۰-۰۲۱